Wiek kota

Koty żyjące na wolności dożywają średnio do 8 lat, natomiast koty trzymane w domu i zadbane do 20 lat. Na długość życia mogą mieć między innymi wpływ: płeć, styl życia. Według statystyk wykastrowane zwierzęta żyją dłużej niż niewykastrowane.
Wiek kota w porównaniu z wiekiem człowieka
kot człowiek kot człowiek kot człowiek kot człowiek
1 miesiąc 6 miesięcy 8 miesięcy 16 lat 7 lat 45 lat 14 lat 72 lata
2 miesiące 10 miesięcy 1 rok 18 lat 8 lat 50 lat 15 lat 74 lata
3 miesiące 2 lata 2 lata 25 lat 9 lat 55 lat 16 lat 76 lat
4 miesiące 5 lat 3 lata 30 lat 10 lat 60 lat 17 lat 78 lat
5 miesięcy 8 lat 4 lata 35 lat 11 lat 62 lata 18 lat 80 lat
6 miesięcy 14 lat 5 lat 40 lat 12 lat 65 lat 19 lat 82 lata
7 miesięcy 15 lat 6 lat 43 lata 13 lat 68 lat 20 lat 84 lata

Dodaj komentarz

Dodaj nową odpowiedź