Objawy:

Nadmierne pragnienie, spadek apetytu, wymioty, powiększony brzuch, wyciek z pochwy, 6-8 tyg. po rui

Przyczyny:

Ropomacicze (płyn w macicy)

Metody postępowania:

Jak najszybciej zabierz kota do weterynarza. Przygotuj się na usunięcie kotu macicy i jajników.

Kategoria: schorzenia układu rozrodczego

Dodaj komentarz

Pic499kny temat w sam raz na Papurazzi :) Nie ruszam sic499 do knajp bez aatrapu i wszystko co zjem uwieczniam cyfrc3b3wkc485. :Jak Pure Sky Club jest tak samo ekskluzywny jak sic582ownia Pure podobno Platinium Zc582ote Tarasy, to ja sic499 nie dziwie. Najgorsza sic582ownia c59bwiata musi miec487 obok najgorsze jedzenie c59bwiata. Pure w ogc3b3le ma jakic59b kompleks udawania prestic5bcowego miejsca, a jest tam syf, zniszczone sprzc499ty i najgorsza na c59bwiecie obsc582uga, wiec w sumie relacja z obiadu mnie nie zdziwic582a.Pisanie w ten sposc3b3b o sic582owni Pure w ZT to ogromne naduc5bcycie i wrc499cz kc582amstwo. Pure znam od przeszc582o 3 lat, pierwsze 2 lata tam pracowac582am, teraz tylko trenujc499 wc582ac59bnie w Zc582otych Tarasach. Sprzc499tu jest duc5bco, jest bardzo dobrej jakoc59bci czasami usterki sic499 zdarzajc485, ale to pojedyncze przypadki, ktc3b3re trafiajc485 sic499 wszc499dzie. Syfu tec5bc tam nie ma kto nie wierzy niech sic499 tam przejdzie. Co do obsc582ugi to nie spotkac582am sic499 nigdy z nieodpowiednim zachowaniem, zawsze jestem witana z uc59bmiechem. :Byc582am raz w sic582owni Pure w c581odzi i tec5bc miac582am takie odczucia. Chcieliby byc487 prestic5bcowi, ceny z kosmosu, nie adekwatne do miejsca. A obsc582ugi wolc499 nawet nie wspominac487 e28093 krzyczenie na pracownika przy klientach jest dla mnie niedopuszczalne.Kolejny mocno negatywny gc582os kolejny, z ktc3b3rym sic499 nie zgadzam, ale to nie miejsce, c5bceby pisac487 o cenach w Pure. Wracajc485c do jedzenia najgorszc485 obsc582ugc499 spotkac582am w czeskiej Pradze. Na dania czekac582o sic499 bardzo dc582ugo, o deserze kelnerka sobie zapomniac582a, wszystko robic582a z naburmuszonc485 minc485 i dopiero jak zobaczyc582a napiwek to o mac582o nas nie ucac582owac582a (nie powinna go byc582a dostac487, ale mamy za dobre serca czasami). W naszym kraju zdarzac582y sic499 kulinarne wpadki, ale nie przypominam sobie tej najwic499kszej.Pamic499tam tylko, c5bce bardzo byc582am zdegustowana brakiem nalec59bnikc3b3w z serem w nalec59bnikarni Nasz Nalec59bnik na Jana Pawc582a Bardzo za to polecam Absurd 228 majc485 pyszne i pic499kne jedzenie oraz doskonac582c485 obsc582ugc499. (jak nie bylic59bmy zdecydowani czy wzic485c487 kieliszek wina czy nie do obiadu pan powiedziac582 to zrobimy po mojemu , przynic3b3sc582 dwa kieliszki, nalac582 wino i powiedziac582, c5bce to prezent od firmy :D byc582o to tym bardziej mic582e, c5bce bylic59bmy tam z bonem zakupc3b3w grupowych, a kuponiarze w niektc3b3rych miejscach sc485 traktowani nieco gorzej nic5bc pozostali klienci). Na koniec zapraszam na Turnieje Scrabble (skoro o nich wspomniac582ec59b ), ktc3b3re odbywajc485 sic499 co tydziec584, o 18.00 w Karuzeli Smaku mieszczc485cej sic499 w budynku bielac584skiego Ratusza.GD Star Ratingloading...

Dodaj nową odpowiedź